Vastgoedmanagement

Vastgoedmanagement is voor ons het hele proces rondom het beheren en onderhouden van een gebouw. We zijn actief in de gehele vastgoedcyclus. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samen met onze opdrachtgevers bekijken we op welk niveau ze ondersteuning nodig hebben. Onze diensten kunnen afzonderlijk afgenomen worden, maar vaak zijn we betrokken bij de gehele vastgoedcyclus.

Vastgoedadvies & Onderhoudsbeleid

Als vastgoedeigenaar krijg je te maken met diverse vraagstukken omtrent vastgoed en onderhoud: Draagt het vastgoed op de juiste wijze bij aan de ambities en doelen van de organisatie? Zijn de kosten en de opbrengsten van het vastgoed op een goede manier in balans? Welke strategische onderhoudskeuzes moeten er op de korte en lange termijn worden gemaakt? Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden toegepast? Vragen waarbij wij je graag van dienst zijn.

Onze aanpak start met het analyseren van de vraagstelling en de beschikbare informatie. Het is van belang om inzicht krijgen in de organisatie en haar behoeftes en het beleid op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud. Als dat er niet is, dan stellen we het samen met je op. Op basis van daarvan stellen we een plan van aanpak op. We bepalen samen de route. Door vervolgens nauw samen te werken en kennis en informatie te delen zijn wij van mening dat wij een zo optimaal mogelijk eindresultaat behalen, namelijk een vastgoedadvies en onderhoudsbeleid op maat dat past bij de visie en doelen van jouw organisatie.

Gebouwinspecties

Aan de hand van een inspectie, een nulmeting, brengen wij de kwaliteit van je vastgoed in kaart. We beoordelen dan zowel de bouwkundige- als de installatietechnische staat van het onderhoud. Onze adviseurs hebben voldoende kennis en ervaring in huis om de kwaliteit correct in kaart te brengen. Indien gewenst kunnen we deze nulmeting ook uitvoeren middels een conditiemeting volgens NEN 2767. Soms wil een opdrachtgever een snelle controle op de kwaliteit van het gebouw. We spreken dan van een quickscan.

"Het is ons doel de levensduur van het gebouw te verlengen"

Opstellen meerjarenonderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplanning geeft inzicht in de onderhoudswerkzaamheden en –kosten op zowel de korte als (middel)lange termijn. Het doel van de meerjarenonderhoudsplanning is om de onderhoudskosten te beheersen. De gebouwinspectie vormt samen met het onderhoudsbeleid de basis voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning.

We kunnen tijdens de gebouwinspectie ook duurzaamheidsmaatregelen in kaart brengen en deze opnemen in de meerjarenonderhoudsplanning. In dat geval spreken we van een duurzame meerjarenonderhoudsplanning. Zo kun je op termijn je vastgoed verduurzamen en weet je precies wanneer er welke werkzaamheden en kosten op de planning staan.

Actualiseren meerjarenonderhoudsplanning

Om grip te houden op het uit te voeren onderhoud en de daarbij behorende budgetten, is het nodig om periodiek de (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning te actualiseren. Het beleid van de organisatie en de onderhoudsbehoefte kunnen veranderen, maar ook het gebruik van het gebouw en de weersinvloeden zijn van invloed op de meerjarenonderhoudsplanning. In overleg wordt de frequentie van de actualisatie afgestemd. Een meerjarenonderhoudsplanning is een dynamisch document, dat leg je niet in de kast om te laten verstoffen.

Heeft jouw MJOP ook de nodige stof opgelopen in de kast? Dan wordt het tijd om hem door ons te laten actualiseren!

Uitvoeren meerjarenonderhoudsplanning

Aan de hand van de (duurzame)meerjarenonderhoudsplanning kan jaarlijks het benodigde onderhoud worden uitgevoerd. Wij kunnen je hierbij ondersteunen door middel van het selecteren van de benodigde onderhoudspartijen én door het coördineren, begeleiden en controleren van de uitvoering. Voor onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks terugkeren kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten, gebaseerd op de gekozen onderhoudsstrategie.

Resultaatgericht Samenwerken

Resultaatgericht Samenwerken wint steeds meer terrein (RGS). RGS is eigenlijk een nieuwe benaming voor een onderhoudsstrategie die al jaren bestaat. Het is een vorm van samenwerking die wij al jaren ambiëren en waarop veel van onze relaties met klanten en onderhoudspartners is gebaseerd. Het is samenwerken op basis van vertrouwen met als doelstelling het behalen van het beste resultaat voor de klant

Het RGS-procesmodel gaat ervan uit dat de opdrachtgever en opdrachtnemer samen resultaatafspraken maken. Samen wordt de kwaliteit bepaald, gedurende een vooraf afgesproken periode. De opdrachtnemer bepaalt zelf hoe en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden om de afgesproken kwaliteit te realiseren.

In deze strategie acteren wij veelal als adviseur van de opdrachtgever in de fases assetmanagement, initiatieffase en planontwikkeling. We gaan graag het gesprek met je aan over deze vorm van samenwerken.

Technisch Vastgoedbeheer

Technisch Vastgoedbeheer omvat de werkzaamheden voortkomend uit het tactisch en operationeel niveau van de vastgoedcyclus. Van het opstellen van een MJOP tot het oplossen van schade, lekkages of verstoppingen aan gebouwen. Natuurlijk wordt het technisch beheer afgestemd op de gekozen strategie van de vastgoedorganisatie.

De taken die onder technisch beheer vallen zijn als volgt:

  1. Het opstellen van een MJOP;
  2. Coördineren en uitvoeren preventief- & correctief onderhoud;
  3. Periodiek actualiseren van de MJOP;
  4. Oplossen van Klachten, Wensen en Storingen.

Samen bekijken we welke taken nodig zijn om het onderhoud van jouw vastgoed zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben onder andere ervaring met VvE’s, woningcorporaties en monumentale panden.

"Technisch Vastgoedbeheer & de Vereniging van Eigenaren, altijd een goede combinatie!"

Gebouwdossier

Een gebouwdossier is een logboek met alle relevante informatie en geschiedenis van een gebouw inclusief bouwtekeningen. Een gebouwdossier is eigenlijk onmisbaar bij het technisch beheer van je vastgoed en noodzakelijk voor het goed kunnen beheren van het gebouw. Het is van belang dat relevante documenten en gegevens actueel en snel beschikbaar zijn.

Doel van een gebouwdossier is om een compleet beeld te geven van de gebruiks- en technische status van een gebouw. Denk hierbij aan algemene gebouwinformatie, revisietekeningen, onderhoudscontracten, (wettelijke) keuringen & inspecties, certificaten, vergunningen, etc.

Hoe het gebouwdossier moet worden vormgegeven en wat de diepgang hiervan moet zijn is maatwerk. Wij adviseren je dan ook graag bij het opstellen en beheren van een goed gebouwdossier.

Tekeningenbeheer

Actuele tekeningen zijn ontzettend belangrijk en vormen de basis voor het technisch beheer van je vastgoed. Het digitaal beschikbaar hebben van deze tekeningen bespaart je organisatie behoorlijk veel tijd. Een complete set tekeningen van je pand is een must voor iedere organisatie. Deze tekeningen vormen de basis van het onderhoud, verbouwingen, aanpassingen, vergunningaanvragen, ontruimingsplannen, legionellabeheer etc.

Wij ondersteunen je graag bij het digitaal maken en actueel houden van je tekeningen-bestand. Afhankelijk van de doelstelling van de organisatie bepalen we op welk detailniveau de tekeningen door ons worden gedigitaliseerd. Vervolgens stellen we een beheerprotocol op waarin wordt vastgelegd hoe de tekeningen worden beheerd en door wie. Is de benodigde CAD-software en kennis in huis, dan kun je het beheer misschien zelf wel verzorgen. Zo niet, dan doen wij dit uiteraard graag! In dat geval maken we afspraken op welke wijze wij het beheer ‘op afstand’ verzorgen en op welke wijze de tekeningen toegankelijk zijn.

Subsidie aanvragen

Als vastgoedorganisatie kun je ook te maken krijgen met subsidie aanvragen. Elk jaar kunnen die subsidie aanvragen verschillen, afhankelijk van de potjes die de overheid ter beschikking stelt. Wij kunnen je daarbij helpen, zodat je zelf niet in alle regeltjes hoeft te duiken.

We hebben ervaring met de SIM (instant houden rijksmonumenten) subsidie, de DUMAVA subsidie en de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB). Maar schroom niet om ons te vragen je te helpen met een andere subsidie aanvraag, zoals bijvoorbeeld de woonhuissubsidie.


Voor meer informatie +31 (0) 88 - 542 10 67