Verduurzamen Vastgoed

Verduurzamen is momenteel een veel gehoord en besproken onderwerp. De overheid heeft klimaatdoelstellingen bepaald en eigenaren van vastgoed krijgen hier in meer of mindere mate mee te maken. Ondanks de gestelde doelstellingen is het belangrijk om goed na te denken over te nemen maatregelen. We helpen je graag om ervoor te zorgen dat jouw vastgoed duurzaam en toekomstbestendig wordt en daarmee een bijdrage levert aan de energietransitie.

Energieadvies

Met de opwarming van de aarde is het steeds belangrijker om vastgoed te verduurzamen. Een eerste stap om energiezuiniger te worden is het in kaart brengen van de huidige energetische kwaliteit van een gebouw. We leggen dit vast in een energieadvies. Het advies bevat een energetische, bouwkundige en installatietechnische beoordeling. Met speciale apparatuur controleren we de spouwmuren en doen we een uitgebreide dakinspectie inclusief insnijding. Naast een beschrijving van de huidige staat bevat het energieadvies ook een beschrijving van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, hoeveel energiebesparing de maatregel oplevert en een inschatting van de te nemen investering en terugverdientijd.

Onze energieadviezen zijn opgesteld door een EP adviseur en voldoen daardoor aan de richtlijnen voor het aanvragen van subsidie conform de regelingen SVVE, ISDE en DUMAVA.

Duurzame Meerjarenonderhoudsplanning

Aan de hand van het energieadvies en de verduurzamingsdoelstelling van de organisatie kunnen we een duurzame meerjarenonderhoudsplanning opstellen. Bij de duurzame meerjarenonderhoudsplanning worden naast de bouwkundige- en installatietechnische elementen, ook de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in de MJOP verwerkt. We streven daarbij om de verduurzamingsmaatregelen zoveel als mogelijk te combineren met ‘geplande vervangmomenten’ van bouwkundige- en installatietechnische elementen. Indien gewenst kunnen we meerdere verduurzamingsscenario’s uitwerken in de duurzame meerjarenonderhoudsplanning.

De eindrapportage bestaat uit het energieadvies, een jaarplan (eerstvolgende onderhoudsjaar), een gedetailleerd 10-jaren plan, een 30-jarenplan op hoofdlijnen en een uitgebreide gebrekenrapportage met foto’s en beschrijving van de geconstateerde gebreken.

"Een duurzaam, toekomstbestendig gebouw, begint met duurzaam onderhoud!"

Subsidie Verduurzamen

Voor de kosten van het opstellen van het energieadvies, de begeleiding, de duurzame meerjarenonderhoudsplanning en de duurzaamheidsmaatregelen kan subsidie aangevraagd worden. VvE’s kunnen subsidie aanvragen via de subsidieregeling SVVE. Particulieren kunnen subsidie aanvragen voor afzonderlijke duurzaamheidsmaatregelen via de subsidieregeling ISDE. Maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen en woningcorporaties kunnen voor verduurzaming subsidie aanvragen via de subsidieregeling DUMAVA.

Wij kunnen indien gewenst de subsidie voor je organisatie of VvE aanvragen. Voordeel is dat je dan zelf niet de regeltjes in hoeft te duiken. Dat doen wij voor je!


Voor meer informatie +31 (0) 88 - 542 10 67