Zarządzanie własnością

Doradztwo nieruchomości

Czy Twoja nieruchomość spełnia ambicje i cele firmy? Czy koszty i dochód z nieruchomości pozostają w równowadze? Czy poprawienie portfolio nieruchomości wspiera przyszły rozwój organizacji? Jakie są najlepsze strategiczne decyzje długo- i krótkoterminowe? To są kwestie, którymi w Guldemeester Bv zajmujemy się codziennie, chętnie pomożemy i udzielimy naszej porady.

Zarządzanie i konserwacja

Wysoki poziom zarządzania i konserwacji będzie skutkował w długości życia czy przyjemnym pobycie. Możemy określić jakość twojej obecnej nieruchomości przez pomiar punktu odniesienia. Odnosi się to do stanu budynku i stanu instalacji przyłączonych do budynku. Jeśli jest to konieczne czy wymagane jest to również możliwe na podstawie NEN-2767. Opierając się na inspekcji konserwacji układamy wieloletni plan dla twojej własności. Wizja i polityka klienta są także brane pod uwagę. Możemy także udzielić porad do wieloletniego planu.

  Podstawowe zadania:
 • przeprowadzenie pomiaru stanu i punktów odniesienia
 • rozpisanie wieloletniego planu
 • przeprowadzenie wieloletniego planu
 • uaktualnienie planu

Zarządzanie techniczne VvE

Wysoki poziom zarządzania i konserwacji wydłuży długość życia nieruchomości jak i uprzyjemni pobyt. Możemy odwzorować jakość waszej nieruchomości za pomocą pomiarów stanu i punktów odniesienia. Dotyczy to stanu budynków jak i stanu instalacji przyłączonych do budynku. Jeśli to wymagana lub konieczne, jest to możliwe na podstawie NEN 2767. Opierając się na inspekcji konserwacji, szkicujemy wieloletni plan waszej własności. Finansowe możliwości VvE będą wzięte pod uwagę. Kiedy to konieczne Guldemeester BV może przedstawić kilka scenariuszy konserwacji. Ponadto realizujemy doradztwo wieloletniego planu. Guldemeester Bv może obsługiwać dzienne techniczne zarządzanie takie jak:skargi, zakłócenia, prośby. Przeprowadzamy wyżej wymienione czynności zatwierdzone przez kierownictwo VvE jak i bezpośreddnio dla VvE.

  Podstawowe zadania:
 • przeprowadzenie pomiaru stanu i punktów odniesienia
 • rozpisanie wieloletniego planu
 • przeprowadzenie wieloletniego planu
 • uaktualnienie planu
 • dzienne techniczne zarządzanie

Raport budowy

Raport budowy jest konieczny przy zarządzaniu nieruchomościami. Jest wiele aspektów takich jak: ogólne szczegóły budowy, rysunki, korekty, szczegóły, umowy serwisowe, (legalne) inspekcje, certyfikaty, licencje, instrukcje użytkowników, ocena ryzyka i plany wieloletnie. Te wszystkie szczegoły muszą być odpowiednio zarządzane i łatwo dostępne. W ten sposób system administracyjny jest ustalony i zależy od rozmiaru budynków. Guldemeester BV może udzielic porady co do konstrukcji, przeprowadzenia i kierownictwa wartościowym raportem budowy.

Cyfryzacja budowy

Rysunki istniejących nieruchomości są często tylko dostępne w wersji papierowej lub wcale. Uaktualnione wersje nieruchomości powinny być przetrzymywane. Często pliki zgromadzone w wersji papierowej nie mogą podlegać zmianom do obecnych potrzeb i wymogów użytkownika. Jest wiele powodów dla których bieżące plany, fasady , sekcje są konieczne

 • renowacja i/lub konstrukcja
 • pozwolenia środowiskowe
 • akta budynku
 • podgląd przestrzeni
 • dzienne zarządzanie
 • plan ewakuacji
 • zarządzanie Legionella
 • itd.

Punktem wyjściowym jest uaktualnienie danych warunków istniejących. Guldemeester BV będzie pracować nad lokalizacją do przetworzenia danych w AutoCad. Dlatego, też konieczne są cyfrowe rysunki.

Po więcej informacji+31 (0) 45 - 542 10 67