Guldemeester BV

Od początków w zarządzaniu nieruchomościami (2008), rozszerzaliśmy profil naszej firmy by zawierał zarządzanie projektami. Nasza rola obejmuje udzielanie rad w odniesieniu do polityki konserwacji, sporządzania długotrwałych planów konserwacji, tworzenia planów operacyjnych i koordynacji nowo-wybudowanych i renowacyjnych projektów. Oferujemy optimum wyników dla naszych różnych klientów. Przez ostatnie lata zaobserwowaliśmy, że nasi partnerzy preferują indywidualny kontakt w kwestiach związanych z nieruchomościami. Entuzjastyczny zespół wysokowykwalifikowanych i doświadczonych pracowników chętnie pomoże w trakcie całego projektu. Dlatego też ważne jest, żebyśmy jako Guldemeester Bv byli elastyczni i przewidywali naturę oraz rozmiar projektu, aby dostarczyć odpowiednich rozwiązań do przystosowania do szerokiego zakresu zmieniających się projektów. Według nas, to może się jedynie wydarzyć kiedy istnieje silne powiązanie z klientami. Kolejnym priorytetem jest ścisła współpraca z naszymi klientami. By udzielić najlepszej rady konieczne jest identyfikowanie się z klientami. Dlatego też rozwijamy silne, długotrwałe związki z naszymi klientami. Wolimy by nasza firma postrzegana była jako przedłużenie firmy klienta niż jako zewnętrzny doradca. Pracując blisko, w środowisku pełnym zaufania uzyskuje się produkt wysokiej jakości. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu jest posiadanie partnerów i doradców silnie współpracujących.